0086-20-38686255  info@lilychems.com

bwin体育在线登录

贝利博® WF030-水性体系防霉剂

  • Product ID:bwin体育在线登录
  • QQ:7321必赢app
  • Phone: 0086-20-38686255
  • Tel: 0086-20-38686255
  • Email: info@lilychems.com
  • Time: 2021-04-10 11:40
  • 在线留言

贝利博® WF030产品特性:

1.抗菌谱广,对真菌抑制性能非常优异

2. 添加量低,性价比高

3. 优异的体系配伍性

4. 持久的体系防霉能力