0086-20-38686255  info@lilychems.com

bwin体育在线登录

BBIT

  • Product ID:bwin体育在线登录
  • QQ:7321必赢app
  • Phone: 0086-20-38686255
  • Tel: 0086-20-38686255
  • Email: info@lilychems.com
  • Time: 2021-02-23 11:50
  • 在线留言

BBIT产品特性:
1、广谱抑菌,有效地抑制革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌生长
2、有效抑制霉菌,酵母菌及藻类生长
3、低添加量,高效,稳定,长效
4、不含砷,不含锡
5、无VOCs,无异味
6、无生物积聚性
7、不会给环境带来持续性污染
8、在聚氨酯PU配方中无副作用