0086-20-38686255  info@lilychems.com

bwin体育在线登录

COCO-椰油基丙撑二胺-1-5-二胍 醋酸盐

  • Product ID:bwin体育在线登录
  • QQ:7321必赢app
  • Phone: 0086-20-38686255
  • Tel: 0086-20-38686255
  • Email: info@lilychems.com
  • Time: 2021-02-22 15:14
  • 在线留言

COCO产品特性:

1.可杀革兰氏阳性菌,革兰氏阴性菌,真菌,酵母菌

2. 低腐蚀性

3. 安全性能高

4. 高有机负荷量